Listen English Listen Turkish
Happy Mutlu
Sad Üzgün
Angry Kızgın
Scared Korkmuş
Joyful Neşeli
Surprised Şaşırmış
Calm Sakin
Bored Sıkılmış
Alive Canlı
Dead Ölü
Alone Yalnız
Together Birlikte
Easy Kolay
Difficult Zor
Bad Kötü
Good İyi
I am sorry Üzgünüm
Don’t worry Endişelenme

STUDY
NEXT LESSON