Listen English Listen Turkish
Please Lütfen
Thank you Teşekkür ederim
You’re welcome Rica ederim
Yes Evet
No Hayır
How do you say? Nasıl diyorsunuz?
Speak slowly Yavaşça konuş
Repeat, please Tekrarla lütfen
Again Tekrar
What did you say? Ne dedin?
I don’t understand Anlamıyorum
Do you understand? Anlıyor musun?
What does it mean? Bu ne demek?
I don’t know Bilmiyorum
Do you speak English? İngilizce biliyor musunuz?
Yes, a little Evet, biraz

STUDY
NEXT LESSON