Learn Ukrainian – Lesson 2

Please

Будь ласка


Thank you

Дякую


You’re welcome

Нема за що


Yes

Так


No

Ні


How do you say?

Як ви сказали?


Speak slowly

Говоріть повільно


Repeat, please

Повторіть, будь ласка


Again

Ще раз


Word for word

Послівно


Slowly

Повільно


What did you say?

Що ви сказали?


I don’t understand

Не розумію


Do you understand?

Чи ви розумієте?


What does it mean?

Що це значить?


I don’t know

Я не знаю


Do you speak English?

Ви розмовляєте англійською?


Yes, a little

Так, трохи