Türkçe İngilizce Dinle
Lütfen Please
Teşekkür ederim Thank you
Rica ederim You’re welcome
Evet Yes
Hayır No
Nasıl diyorsunuz? How do you say?
Yavaşça konuş Speak slowly
Nasılsın? Repeat, please
Tekrar Again
Ne dedin? What did you say?
Anlamıyorum I don’t understand
Anlıyor musun? Do you understand?
Bu ne demek? What does it mean?
Bilmiyorum I don’t know
İngilizce biliyor musunuz? Do you speak English?
Evet, biraz Yes, a little

Ders 3 – Kutlamalar ve partiler