Listen English Listen Dutch
Hello Hallo
Good morning Goedemorgen
Good night Goedenacht
What is your name? Wat is jouw naam?
My name is Mijn naam is
Where do you live? Waar woon je?
Where are you from? Waar kom je vandaan?
How are you? Hoe gaat het met je?
Fine, thank you Prima, dank je
And you? En met jou?
Nice to meet you Aangenaam kennis met u te maken
Nice to see you Fijn om je te zien
Have a nice day Prettige dag
Goodbye Dag
See you later Tot ziens
See you tomorrow Tot morgen

STUDY
NEXT LESSON